Bộ tiết kiệm điện cho đèn đường – DIMMER

Bộ tiết kiệm điện cho đèn đường – DIMMER   Xuất phát từ chủ trương tiết kiệm điện năng của quốc gia, từ nhu cầu tiết kiệm điện năng của các đơn vị vận hành chiếu sáng đô thị, hiện […]

Read More

Tủ tiết kiệm điện cho đèn đường – SUPERDIM

Xuất phát từ chủ trương tiết kiệm điện năng của quốc gia, từ nhu cầu tiết kiệm điện năng của các đơn vị vận hành chiếu sáng đô thị, hiện tại tổng lượng điện năng sử dụng cho chiếu sáng […]

Read More

Đèn LED sử dụng trong chiếu sáng và trang trí

Đèn LED dần dần thay thế đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang bởi những ưu điểm như tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao, kích cỡ nhỏ, nhiệt năng sinh ra trong quá trình hoạt động không đáng kể, […]

Read More

Document

Tiêu chuẩn chiếu sáng:  Tài liệu tham khảo về các tiêu chuẩn chiếu sáng Công nghệ mới: Công nghệ mới ứng dụng trong chiếu sáng hiện đại Tin tức: Các tin tức cập nhật trong lĩnh vực chiếu sáng hiệu […]

Read More
Latest Blog

LED Hàn quốc

 Đèn LED chiếu sáng KOREA Chiếu sáng gian hàng sang trọng – tiết kiệm           Chiếu sáng chất lượng cao cho gian hàng cao cấp, trang trí cho sản phẩm trưng bày thêm sang trọng bắt mắt         Tiết […]

read more

SUPERDIM50k

SUPERDIM50k – Tủ tiết kiệm điện năng cho đèn đường Cung cấp giải pháp tiết kiệm, hiệu quả chiếu sáng cao, cung cấp cho toàn tuyến Chất lượng cao, hoạt động ổn định  Tiết kiệm điện đến 40% điện năng […]

read more

SUPERDIM40k

SUPERDIM40k – Tủ tiết kiệm điện năng cho đèn đường Cung cấp giải pháp tiết kiệm, hiệu quả chiếu sáng cao, cung cấp cho toàn tuyến Chất lượng cao, hoạt động ổn định Tiết kiệm điện đến 40% điện năng […]

read more

SUPERDIM30k

SUPERDIM30k – Tủ tiết kiệm điện năng cho đèn đường Cung cấp giải pháp tiết kiệm, hiệu quả chiếu sáng cao, cung cấp cho toàn tuyến Chất lượng cao, hoạt động ổn định Tiết kiệm điện đến 40% điện năng […]

read more

SUPERDIM25k

SUPERDIM25k – Tủ tiết kiệm điện năng cho đèn đường  Cung cấp giải pháp tiết kiệm, hiệu quả chiếu sáng cao, cung cấp cho toàn tuyến Chất lượng cao, hoạt động ổn định  Tiết kiệm điện đến 40% điện năng […]

read more

SUPERDIM20k

SUPERDIM20k – Tủ tiết kiệm điện năng cho đèn đường Cung cấp giải pháp tiết kiệm, hiệu quả chiếu sáng cao, cung cấp cho toàn tuyến Chất lượng cao, hoạt động ổn định Tiết kiệm điện đến 40% điện năng […]

read more

DIM450-Ctrl

DIM450-Ctrl – Bộ tiết kiệm điện có điều khiển cho đèn đường Điều khiển khả năng tiết giảm điện năng từ tủ chiếu sáng Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Đặt được mức tiết giảm điện năng từ 0%…60% Đặt […]

read more

DIM250-Ctrl

dim250ctrl

DIM250-Ctrl – Bộ tiết kiệm điện có điều khiển cho đèn đường Điều khiển khả năng tiết giảm điện năng từ tủ chiếu sáng Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Đặt được mức tiết giảm điện năng từ 0%…60% Đặt […]

read more

DIM450-ST

DIM450-ST – Bộ tiết kiệm điện cho đèn đường hiện có, không phải thay bộ mồi và chấn lưu Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Công nghệ bộ điều khiển Dimmer thông minh, có thể đặt được 30% đến 60% […]

read more

DIM250-ST

DIM250-ST – Bộ tiết kiệm điện cho đèn đường hiện có, không phải thay bộ mồi và chấn lưu Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Công nghệ bộ điều khiển Dimmer thông minh, có thể đặt được 30% đến 60% […]

read more