DIM250-Ctrl

dim250ctrl

DIM250-Ctrl – Bộ tiết kiệm điện có điều khiển cho đèn đường

dim250ctrl

  • Điều khiển khả năng tiết giảm điện năng từ tủ chiếu sáng
  • Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả
  • Đặt được mức tiết giảm điện năng từ 0%…60%
  • Đặt được thời gian bắt đầu tiết giảm từ lúc bật đèn: 0 đến 6 h
  • Trung bình một năm tiết kiệm được trên 365 KWhđiện/1 bóng đèn 250W
  •  Lắp đặt vào đèn hiện có hoặc lắp mới, không phải thay thế chấn lưu, bộ mồi, đèn, chóa…
  • Sử dụng cải tạo lưới chiếu sáng cũ thành mạng có hiệu suất chiếu sáng cao, tiết kiệm điện
  • Sử dụng cho đèn 150W, 250W
  • Chất lượng cao, giá thành tốt nhất
  • Thời gian thu hồi vốn đầu tư nhanh

dim250ctrl diagram

 

 

 

 

 

 Tài liệu chi tiết:

Giới thiệu sản phẩm