Cuộc cách mạng chiếu sáng

 image007

Hai giáo sư E.Fred Schubert và Jong Kyu Kim thuộc Viện Bách khoa Rensselaer (Mỹ) vừa công bố bài báo về cuộc cách mạng chiếu sáng trong tương lai gần.

Theo đó, một hệ thống thiết bị chiếu sáng mới dựa trên cơ sở diode phát quang – thường được gọi là đèn LED – sẽ thay thế bóng đèn thông thường. Loại đèn mới không chỉ thân thiện với môi trường mà còn đem lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Theo hai nhà khoa học này, nếu tất cả đèn huỳnh quang đang dùng trên thế giới được thay bằng đèn LED trong vòng 10 năm thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 1.830 tỉ USD, lượng carbon dioxide giảm 10,68 gigaton, lượng dầu mỏ sử dụng sẽ giảm 962 triệu thùng…

Tạ Xuân Quan (Theo ScienceDaily.com)