Cung cấp giải pháp sử dụng pin năng lượng mặt trời cho chiếu sáng, chạy thiết bị điện gia dụng, đèn tín hiệu giao thông và các ứng dụng khác

Cung cấp giải pháp sử dụng pin năng lượng mặt trời cho chiếu sáng, chạy thiết bị điện gia dụng, đèn tín hiệu giao thông và các ứng dụng khác:

solar-cell

Cung cấp pin mặt trời cho chiếu sáng ngoài trời như chiếu sáng đèn đường, chiếu sáng công viên, bãi biển, sân vườn…
solar-street-light-led
Pin mặt trời cho các ứng dụng khác: sử dụng cho thiết bị điện trong nhà, chiếu sáng trong nhà
solar-inverter
Pin mặt trời để sử dụng cho đèn giao thông
th-gt-nlmt-nhay
Pin mặt trời phục vụ các ứng dụng cho nông nghiệp