DIM450-Ctrl

DIM450-Ctrl – Bộ tiết kiệm điện có điều khiển cho đèn đường Điều khiển khả năng tiết giảm điện năng từ tủ chiếu sáng Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Đặt được mức tiết giảm điện năng từ 0%…60% Đặt […]

read more →

DIM250-Ctrl

dim250ctrl

DIM250-Ctrl – Bộ tiết kiệm điện có điều khiển cho đèn đường Điều khiển khả năng tiết giảm điện năng từ tủ chiếu sáng Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Đặt được mức tiết giảm điện năng từ 0%…60% Đặt […]

read more →

DIM450-ST

DIM450-ST – Bộ tiết kiệm điện cho đèn đường hiện có, không phải thay bộ mồi và chấn lưu Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Công nghệ bộ điều khiển Dimmer thông minh, có thể đặt được 30% đến 60% […]

read more →

DIM250-ST

DIM250-ST – Bộ tiết kiệm điện cho đèn đường hiện có, không phải thay bộ mồi và chấn lưu Chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả Công nghệ bộ điều khiển Dimmer thông minh, có thể đặt được 30% đến 60% […]

read more →